Budownictwo

Konstrukcje stalowe – jak wygląda montaż?

Konstrukcje ze stali stają się coraz bardziej popularne. Ich pewną zaletą jest stosunkowo niski koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa konstrukcja bez wątpienia jest także bardzo odporna i w krótkim czasie można ją postawić. Konstrukcje zmontowane w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich wygląd zależna jest od przeznaczenia, a także od potrzeb inwestora. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców który potrzebują rozległych hali magazynowych „na szybko”. Taką konstrukcję można bez problemu rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje stalowe są idealnym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu rozwiązań może skonsultować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Projektowanie konstrukcji stalowych

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji trzeba sporządzić odpowiedni projekt. Montażem takiej budowli zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z inwestorem na temat jego potrzeb, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Z pewnością taki projekt powstaje z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne konstrukcje projektowane są dla rolnictwa, inne natomiast dla hal produkcyjnych. Wykonawca potrzebuje również informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko produkcyjna, czy klient potrzebuje w niej część administracyjną. Ważne jest także, aby wziąć pod uwagę to, czy dana konstrukcja ma być w przyszłości powiększana. Po dostarczeniu specjalistom dokładnych danych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – w niej znajdują się informacje na temat fizycznych cech budowli, materiałów z jakich będzie wzniesiona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż montażu hali. Opisane są w nim wszystkie etapy montażu, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Bez wątpienia taki projekt posiada również wszelkie dane na temat kosztów wzniesienia takiej budowli, a także rysunki wizualizujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przejść do następnego, czyli zdobycia niezbędnych pozwoleń. 

Jakie pozwolenia potrzebne są przy instalacji konstrukcji ze stali?

Jeśli chodzi o montaż konstrukcji stalowych, również w przypadku niezbędnych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace montażowe można rozpocząć dopiero po otrzymaniu wymaganych pozwoleń. Oczywiście najistotniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd. Start montażu trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu zgody na budowę, trzeba powołać kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista ma niezbywalne obowiązki, które dotyczą przede wszystkim: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, a także wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Jak odpowiednio przygotować teren pod montaż konstrukcji ze stali?

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji trzeba rozpocząć prace fizyczne. Oczywiście przed postawieniem takiej hali wymagane jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cały obiekt był stabilny i trwały, wykonawca powinien zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego plac budowy trzeba wykonać odwodnienie lub ewentualną wymianę gruntu. Po starannym wykonaniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Jak wznosić konstrukcje stalowe?

Wznoszenie konstrukcji ze stali składa się z kilku kluczowych etapów, czyli tzw. kamieni milowych. Bez wątpienia takim momentem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt budowli. Szkielet takiej hali może być stalowy, lub żelbetowo – murowy. Odpowiednie wzniesienie całej konstrukcji ma istotne znaczenie dla dalszego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przejść do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu budowlach dach najczęściej zrobiony jest z blach falistych lub trapezowych. Projekt zawiera również informację o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Instalacja ścian w konstrukcjach ze stali

Kolejnym etapem powstawania hali jest budowa ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Bez wątpienia zależy to od od potrzeb i przeznaczenia takiego obiektu. Po zamontowaniu ścian można przejść do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależą od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Wykończenie konstrukcji stalowej

Z pewnością ważnym momentem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej konstrukcji, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Również na tym etapie ilość prac zależy od wymagań inwestora. Powstanie takiej konstrukcji ze stali jest procesem złożonym z wielu etapów. Ważne, aby cały proces był dobrze zaplanowany, wtedy będzie szybko przebiegał. Powstanie takiej stalowej konstrukcji jest znacznie szybsze, niż wybudowanie standardowego budynku, oraz znacznie mniej kosztowne. Nie można zapomnieć, że jeśli inwestor planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów powiększyć. Bez wątpienia powinno to być umieszczone w projekcie. 

Polecane dla Ciebie