Przemysł

Jak bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy?

Nie da się ukryć, że agregaty prądotwórcze są wykorzystywane na okrągło przez cały rok jako stałe narzędzie pracy lub rezerwowe źródło zasilania. Co składa się na efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania czy też prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Warto również pamiętać że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy funkcjonowanie zasilanych odbiorników. Przez co serwis agregatów prądotwórczych musi być często odwiedzany.

Jak bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy?

Generalne zasady obsługi agregatów są takie same dla każdego modelu – zarówno stacjonarnych i przenośnych. Informacje które mają związek ze specyfiką konkretnego agregatu są w instrukcjach obsługi. Do wyjątków należą agregaty z automatyką – w takim przypadku aby je podłączyć do instalacji budynku musi być zgodne z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej, a także wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Nie zapominaj, że niedokładne podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może skutkować zwrotnymi przepięciami z siecią, którego skutki są niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia. Najważniejszą zasadą dobrego użytkowania agregatu jest zapoznanie się z instrukcją obsługi danego urządzenia. Zawarte w niej informacje między innymi na temat eksploatacji i konserwacji.

Przed uruchomieniem agregatu należy upewnić się, czy urządzenie jest postawione na płaskiej, równej powierzchni. Dodatkowo przed każdym uruchomieniem agregatu wskazane jest sprawdzanie poziomu oleju. Jeśli zauważymy, że poziom oleju jest niski, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W instrukcji obsługi znajduje się informacja o oleju który jest zalecany do konkretnego typu silnika.

Polecane dla Ciebie