Budownictwo

Jak funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Nie da się ukryć, że dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to ważna czynność. To zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do pitnej wody. Niestety ale woda staje się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Pomimo tego, że aż 75 procent Ziemi pokrywa woda, to według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia plus minus 5 miliardów, czyli aż ¾ populacji świata, żyje w niedostatku wody.

Niewątpliwie woda z naziemnych źródeł coraz to bardziej staje się zanieczyszczona. Rezultatem tego jest źródło wielu chorób i dolegliwości. ŚWO informuje, że gdy dzisiejsze trendy nie zmienią się, to pod koniec dzisiejszej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 procent zapotrzebowania na wodę pitną.

W jaki sposób działa sieć wodno-kanalizacyjna?

Systemy kanalizacyjne czyli inaczej kanalizacja, to system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych lub sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną a także częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe albo podciśnieniowe. Obecne najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, gdzie pomijano ilość zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. W związku z coraz większą świadomość ekologiczną a także dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania instalacji tego typu, na rzecz bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Istniejące już sieci kanalizacyjne, jak i te które dopiero powstają najczęściej są zaliczane do układów pracujących grawitacyjnie.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie

Polecane dla Ciebie