Archiwum kategorii: pośrednictwo

Czy rozpoznajesz zamieszanie na rynku nieruchomości?

Ale nadal musisz zdobyć dwa liczne pliki W2 do dokumentacji. Jeśli jesteś na polu golfowym, możesz dołączyć pamiątki golfowe jako część dekoracji. Nie trzeba dodawać, że trzeba znaleźć dokładnego agenta.

Pomimo lekkiego złagodzenia popytu na wynajem na rynku nieruchomości w Sydney, rentowności są jednak wysokie, a popyt utrzymuje się na wysokim poziomie. Inwestorzy w nieruchomości zaczynają wracać na rynek mieszkaniowy w Sydney, zwabiony wysokimi zyskami i niskimi stopami procentowymi.